Investor

Er du interessert i ideer eller selskaper som er i startgropa, og har penger eller kompetanse du kan tenke deg å investere? Vestfold Investornettverk er i gang med å utvikle en møteplass (fysisk og virtuelt) for investorer som ønsker å bidra til vekst i Vestfold.  Her vil investorer få tilgang til kvalitetsikret oppstarts- og vekstselskaper som er investeringsklar. Vestfold Investornettverk er en nøytral ideel organisasjon; vi representerer ingen bestemte interesser og tar oss ikke betalt. 

Hvem er Vestfold Investornettverk for?

Kapitaleiere som kunne tenke deg å treffe andre som er interessert i å investere i selskaper som er i en tidlig fase. For å delta i et slikt nettverk må du ha intensjon om å investere i tidligfase selskaper.  Det er ingen minimum beløpsgrense, det er også lov å bli med om mann bare ha 20 000 kr å investere.

Hva skjer på de fysiske møtene?

Vestfold Investornettverk er fortsatt under utvikling, men vi har ambinsjober om å skape en møtearena hvor investorer kommer sammen og får presentert kvalitetssikrede selskaper. 

Kompetanseoverføring, co-investorer og syndikering

På sikt ønsker vi at nettverket skal fungere som en læringsarena ved at investorer deler sine erfaringer og sin kompetanse. Vi har tro på att når vi samler flere investorer med forskjellig kometanse og bakgrunn i samme rom, skjer det noe spennende. Ingen investorer kan alt. Mange er spesialisert innen et segment, ett område. Men etter at et selskap har presentert seg og forlater rommet, begynner diskusjonen mellom investorene. Da fremgår det tydelig at noen er interessert uten å kunne så mye om denne sektoren, mens andre har mer kompetanse. Resultatet kan bli at spesialistene på akkurat denne sektoren går i bresjen og tar en ledende rolle, fordi de også kan bidra med kunnskap. Så kan andre investorer som ikke er spesialister på denne sekstoren bidra med litt kapital. En slik syndikering er bra for alle parter. Det betyr at medlemmene av nettverket kan spre sine inveseringer på mange selskap i ulike sektorer, noe som er viktig for å lage en liten portefølje av investeringer.

Meld deg på for å få mer informasjon om Vestfold Investornettverk samt informasjon om kommende arrangementer og spennende investeringsmuligheter i Vestfold.