Investor

Er du interessert i ideer eller selskaper som er i startgropa, og har penger eller kompetanse du kan tenke deg å investere? 

Vestfold Investornettverk er i gang med å utvikle en fysisk og virtuell møteplass for investorer som ønsker å bidra til vekst i Vestfold.  Her vil investorer få tilgang til kvalitetssikrede oppstarts- og vekstselskaper som er investeringsklare. Vestfold Investornettverk er en nøytral ideell organisasjon – vi representerer ingen bestemte interesser og tar oss ikke betalt. 

Hvem er Vestfold Investornettverk for?

Vestfold Investornettverk er for kapitaleiere som ønsker å investere i selskaper i en tidlig fase, og som vil treffe andre som er interessert i det samme. Det er ingen minimum beløpsgrense for å bli en del av nettverket – du kan også bli med om du har 20 000 kroner å investere for. 

Hva skjer på de fysiske møtene?

Vestfold Investornettverk er fortsatt under utvikling, men vi har ambisjoner om å skape en møtearena hvor investorer kommer sammen og får presentert kvalitetssikrede selskaper. 

Kompetanseoverføring, co-investorer og syndikering

På sikt ønsker vi at nettverket skal fungere som en læringsarena, ved at investorer deler sine erfaringer og sin kompetanse. Vi har tro på at det skjer noe spennende når vi samler flere investorer med ulik kompetanse og bakgrunn i samme rom. Ingen investorer kan alt. Mange er spesialisert innen ett segment. Men etter at et selskap har presentert seg og forlater rommet, begynner diskusjonen mellom investorene. Da fremgår det tydelig at noen er interessert uten å kunne så mye om denne sektoren, mens andre har mer kompetanse. Resultatet kan bli at spesialistene på akkurat denne sektoren går i bresjen og tar en ledende rolle, fordi de også kan bidra med kunnskap. Så kan andre investorer som ikke er spesialister på denne sektoren, bidra med litt kapital. En slik syndikering er bra for alle parter. Det betyr at medlemmene av nettverket kan spre sine investeringer på mange selskap i ulike sektorer, noe som er viktig.

Meld deg på for å få mer informasjon om Vestfold Investornettverk, kommende arrangementer og spennende investeringsmuligheter.